gwasanaethau diwylliannol

... diwylliant yn ei flodauMynediad

Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw a rhowch wybod i aelod o staff am unrhyw anghenion arbennig sydd gyda chi – rydyn ni'n barod i'ch helpu chi ac i gynnig cyngor. Os oes gyda chi unrhyw bryderon neu gwestiynau, neu os hoffech chi ragor o wybodaeth neu roi gwybod i’r ganolfan am unrhyw anghenion arbennig, ffoniwch ar unwaith.

 • Mae'r Colisëwm yn hen adeilad ac rydyn ni'n ceisio gwella mynediad ar gyfer pobl anabl drwy'r amser. 
 • Ramp i'r cyntedd ar y tu blaen i'r adeilad, gyda drysau ffrynt awtomatig.
 • Ramp o'r maes parcio y tu blaen i'r adeilad neu i'r drws sydd ar yr ochr.
 • 3 lle parcio ar gyfer yr anabl.
 • Lifft o'r corau i'r bar.
 • Cyfleusterau tai bach sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.
 • 10 lle cadw ar gyfer cadeiriau olwyn ymhlith y corau blaen. Mae seddau cymar, nesaf wrth y rhain yn rhad ac am ddim - rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi'n archebu eich tocynnau.
 • Mae croeso i gŵn tywys ymhob rhan o'r adeilad.
 • Mae dolen sain ar gael yn y brif neuadd.
 • Gwifren Minicom ar gyfer y rhai sy'n drwm eu clyw - (01685) 83769.
 • Ardal wastad o amgylch y corau.
 • Mae dolen sain ar gael yn ardal y corau yn y brif neuadd. Trowch eich cymorth clyw i safle 'T’' i'w defnyddio.
 • Perfformiadau ag iaith arwyddion o bryd i'w gilydd.
 • Llyfryn y tymor a llyfryn Taro'r Nodyn Cywir/Where Good Music Matters ar gael mewn print bras - anfonwch neges e-bost i .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffonio 01685 888686 i ychwanegu'ch enw at ein rhestr e-bost ar gyfer llyfrynnau mewn print bras.


Back to top of page