gwasanaethau diwylliannol

... diwylliant yn ei flodaucynigion arbennig


Cyw Cynnar (gaiff y fargen orau!)

Mae cyfnod y Cyw Cynnar yn dod i ben am 5pm ddydd Mercher 3 Medi. Bydd achlysur sy’n rhan o’r cynllun Cyw Cynnar yn rhoi cyfnod penodol i chi brynu tocynnau ar gyfer yr achlysur am bris gostyngol. (Mae’n rhaid talu am y tocynnau pan fyddwch yn eu prynu – does dim modd eu cadw, a does dim modd eu prynu ar y cyd ag unrhyw ostyngiad arall ychwaith).

  dim cynigion arbennig ar hyn o bryd

Talu am Un a’r Llall am Ddim

  dim cynigion arbennig ar hyn o bryd

Tocynnau Blas

  dim cynigion arbennig ar hyn o bryd

Multi Buy Offer

  dim cynigion arbennig ar hyn o bryd

Mae pob tymor Taro Nodyn Cywir yn cynnwys achlysuron sy’n rhan o dymor Valleys Roots, sef tymor o achlysuron cerddoriaeth wreiddiau, gwerin a cherddoriaeth y byd. Mae 8 lleoliad ledled y Cymoedd yn cymryd rhan gan gynnwys ein 3 lleoliad yn RhCT. Ymunwch â chynllun Valleys Roots a bydd hawl gyda chi gael gostyngiad Valleys Roots ar y cyngherddau sy’n rhan o’r cynllun ym mhob lleoliad. I ymuno â’r cynllun (mae aelodaeth AM DDIM), e-bostiwch Iain yn Creu Cymru ar iain@creucymru.co.uk neu ewch i www.creucymru.co.uk

  dim cynigion arbennig ar hyn o bryd

Group Discount

  dim cynigion arbennig ar hyn o bryd


Back to top of page